ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

หน้าหลัก >> ภาพข่าววีดีโอ

ภาพข่าววีดีโอ

ภาพบรรยากาศเปิดงานกาชาดงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๗ (21/01/2014)
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่บ้านแฝก ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (09/01/2014)
อ่าน 195 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองมุกดาหาร เนืองในงานกาชาดและงานของดีเมืองมุกดาหาร (09/01/2014)
อ่าน 153 ครั้ง
ภาพงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระอธิการจาม มหาปุญโญ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (07/01/2014)
อ่าน 242 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้สัมภาษณ์ผลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2557 (04/01/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีพุทธ ” (04/12/2013)
รายการถวายพระพร "5 ธันวามหาราช" (25/11/2013)
อ่าน 196 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14/11/2013)
อ่าน 183 ครั้ง
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (14/11/2013)
อ่าน 150 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนแก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง (12/11/2013)
อ่าน 144 ครั้ง
ผู้ว่าฯมุกดาหารลุยตรวจยึดไม้พะยูงมูลค่า 20 ล้านบาท (12/11/2013)
อ่าน 174 ครั้ง
ไทย ลาว ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาจังหวัดมุกดาหาร (18/10/2013)
อ่าน 145 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกผู้ชาย ทำดีเพื่อแม่ (05/09/2013)
อ่าน 179 ครั้ง
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นวันแรก (05/09/2013)
อ่าน 98 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๖ ๑๒ สิงหามหาราชินี – ๕ ธันวามหาราช (05/09/2013)
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการยกย่องเชิดชูบุคคล เครือข่าย และองค์กร ที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน (05/09/2013)
อ่าน 165 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2558 – 2561 (05/09/2013)
อ่าน 151 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหามหาราชินี (04/09/2013)
อ่าน 160 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ๕ แสนตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (04/09/2013)
อ่าน 147 ครั้ง
อำเภอเมืองมุกดาหาร ปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี (04/09/2013)
อ่าน 156 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 ถัดไป>>
........