หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อำเภอเมืองมุกดาหารคัพ" ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๔ (20/06/2011)
อ่าน 369 ครั้ง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา SMEs FORUM ครั้งที่ ๑๑ “นับถอยหลัง ๒๐๑๕ รุกรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน” (20/06/2011)
อ่าน 437 ครั้ง
ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการ และร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (20/06/2011)
อ่าน 254 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ (17/06/2011)
อ่าน 380 ครั้ง
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด และ บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (17/06/2011)
download 24
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ อุบลราชธานี ขอเชิญร่วมประกวดสื่อต้นแบบ (17/06/2011)
download 47
ขอเชิญชวนผู้มีบุญร่วมบวชในโครงการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษา (17/06/2011)
อ่าน 518 ครั้ง
การประชุมชี้แจงตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (17/06/2011)
อ่าน 352 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (14/06/2011)
อ่าน 240 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม วิถีพุทธ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (13/06/2011)
อ่าน 443 ครั้ง
บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (13/06/2011)
อ่าน 248 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารขยายเวลาส่งผลงานเข้ากิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต (13/06/2011)
อ่าน 525 ครั้ง
สมาคมคนตาบอดจังหวัดมุกดาหารประชาสัมพันธ์การแสดงมหกรรมดนตรีการกุศล (13/06/2011)
อ่าน 407 ครั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔ (13/06/2011)
download 35
สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการกรอกและยื่นคำร้องเพื่อขอรับการตรวจลงตราเข้าสหราชอาณาจักร และวิธีการขอนัดหมายเพื่อยื่นเอกสาร/นัดสัมภาษณ์ (10/06/2011)
แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด (10/06/2011)
download 23
แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (10/06/2011)
download 42
การประกวดคำขวัญเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๔ (09/06/2011)
download 27
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มีความประสงค์รับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (09/06/2011)
download 29
ทีโอทีสาขามุกดาหารประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาช่าง Broadband Acess Network สำหรับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส (09/06/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 ถัดไป>>