หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (11/06/2019)
ขอเชิญชวนร่วมประกวดสปอตคลิปเสียงประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้หัวข้อ “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” (10/06/2019)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 3755 มุกดาหาร (10/06/2019)
ด้วยสำนักงานคณะกกรมการอ้อยและน้ำจาลทราย ได้กำหนดเปิดการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ประจำปี 2562 (10/06/2019)
ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ที่ชำรุด จำนวน 5 คัน (10/06/2019)
การประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมุกดาหาร (07/06/2019)
ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร (06/06/2019)
โครงการพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ทำความดีบริจาคดลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 (06/06/2019)
แนวทางบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 (05/06/2019)
การรณรงค์ป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease) (05/06/2019)
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ศร 9130 กรุงเทพมหานคร (05/06/2019)
ว่า ด้วยกองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ มีความประสงค์จะจำหน่ายอาคารบ้านพักของสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 2 รายการ (05/06/2019)
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเตือนการระบาดศัตรูพืช (05/06/2019)
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (04/06/2019)
ด่านศุลกากรมุกดาหาร มีรายการสินค้าปันส่วนสวัสดิการจำนวน 2 รายการ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการและลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ (31/05/2019)
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9 (31/05/2019)
โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับเชื่อมถนนสาย มห.3019 – สถานีขนส่งสินค้า ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (31/05/2019)
ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำบริการข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ (30/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (30/05/2019)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย ในช่วง 29-31 พฤษภาคม 2562 (30/05/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>