หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผล การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง (29/05/2019)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จะดำเนินการขายทอดตลาดของกลางที่ในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2560 (29/05/2019)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลัง (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27/05/2019)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562 (27/05/2019)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “สิทธิมนุษย์ชน... เรื่องรอบตัว” (Human Rights are All Around) (24/05/2019)
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี กำหนดจัด “โครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (24/05/2019)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24/05/2019)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำบริการข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้ทราบ (24/05/2019)
การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (22/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22/05/2019)
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ "การจัดภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน (สี่แยกเมืองใหม่-บ้านเหมืองบ่า) (22/05/2019)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำบริการข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้ทราบ (17/05/2019)
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง (17/05/2019)
ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (17/05/2019)
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (16/05/2019)
สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15/05/2019)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ให้ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหารทราบ (15/05/2019)
กระทรวงการต่างประเทศแผนจัดหน่วยหนังสือเดินทางที่ไปให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางที่จังหวัดนครพนม (07/05/2019)
สัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร (Mascot) (07/05/2019)
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (03/05/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>