หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ (02/05/2019)
กระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” ผ่านช่องทางสื่อ (02/05/2019)
ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562 (02/05/2019)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและมีความกันดาร เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (01/05/2019)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (01/05/2019)
ด่านศุลกากรมุกดาหาร จะทำการขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 16 แฟ้มคดี (30/04/2019)
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน (30/04/2019)
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงฯ เกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าว และการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวกล้อง (29/04/2019)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (29/04/2019)
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (29/04/2019)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร บริการข่าวตลาด (26/04/2019)
จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล (23/04/2019)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซง มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง (หลังเดิม) (23/04/2019)
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลสมุดโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) (23/04/2019)
กระทรวงพาณิชย์ ประกาศ ให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง (23/04/2019)
กรมสรรพากรจัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร (22/04/2019)
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (10/04/2019)
ขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ (09/04/2019)
ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2019 (09/04/2019)
ขอเชิญชวนร่วมประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ (04/04/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>