หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (17/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
แจ้งผลการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (16/08/2020)
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 33 (13/08/2020)
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน 2019 (โควิด- 19) จังหวัดมุกดาหาร (13/08/2020)
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างในราชพัสดุ (06/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารจะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมคุณภาพห (22/07/2020)
ด่านศุลกากรมุกดาหารขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (22/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ด้วยจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารจะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 30 รายการ (20/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (20/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำบริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและราคาอุปโภคและบริโภคที่สำคัญ (20/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
บริการข่าวตลาดราคาสินค้า (08/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำบริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรกรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญเพ (08/07/2020)
ด้วยกรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการออนไลน์และชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดรับการใช้ชีวิตยุค new normal (01/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (19/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก (19/06/2020)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังงวดที่ 7 (18/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 งวดที่ 30 (18/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การผ่อนผันบังคับสัญญาประกันสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่นำเข้าออกราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านศุลกากรมุกดาหารในช่วงเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (18/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การออกตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยทำในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา (18/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (18/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>