หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตร และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ (17/07/2017)
ประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักบางในหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐ (14/07/2017)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.kingrama9.net เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (12/07/2017)
ประชาสัมพันธ์เชิญชมนิทรรศการ “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” (12/07/2017)
สำนักงานหนังสือเดินทางฯอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร (11/07/2017)
สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดป่าศิลาวิเวก จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาและปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ (11/07/2017)
จังหวัดมุกดาหาร ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด (06/07/2017)
การเสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ (06/07/2017)
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง กระทรวงคมนาคมชี้แจงรถไฟไทย – จีน (05/07/2017)
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง การจัดที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (05/07/2017)
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคง เรื่อง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย (05/07/2017)
จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ติดตามบุคคลสูญหาย คือ นายราชิน จินารักษ์ อายุ ๒๖ ปี ชาวจังหวัดมหาสารคาม (03/07/2017)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับชมเพจเฟซบุคของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ (03/07/2017)
พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน และลดปัญหาค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืม (03/07/2017)
นโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนภาคเศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (03/07/2017)
จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เกียรติบัตร และเงินรางวัล (30/06/2017)
จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนสั่งซื้อสับปะรด เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ (15/06/2017)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.MSQ-Health.com เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศไทย ลาว เวียดนาม (15/06/2017)
คปภ. เตือนเมาแล้วขับ ประกันไม่คุ้มครอง (13/06/2017)
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของผู้ว่าราชการจังหวัด (13/06/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>