หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ติดตามบุคคลสูญหาย คือ นางสาวจงรักษ์ เอื้อบุญใจ อายุ ๓๒ ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา (12/06/2017)
สำนักงาน กศน.มุกดาหาร ร่วมกับ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เชิญชวนประชาชนร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (12/06/2017)
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) (12/06/2017)
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดมุกดาหาร ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน จำนวน ๒๘ ราย (29/05/2017)
ข้อควรระวังในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (26/05/2017)
จังหวัดมุกดาหาร เชิญร่วมประกวดโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand ๔.๐ (25/05/2017)
ศาลแรงงานภาค ๔ จัดกิจกรรมรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้คำปรึกษาข้อพิพาทคดีแรงงานและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (25/05/2017)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร เผยแพร่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ได้ทราบ (18/05/2017)
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (18/05/2017)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (18/05/2017)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยันไม่มีการแช่แข็งการอนุญาตประทานบัตร ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน (16/05/2017)
กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ประเทศไทยปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” ชิงรางวัลกว่า ๑ แสนบาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร (16/05/2017)
กระทรวงการคลังยันไม่ขยายเวลาลงทะเบียน จึงขอให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มาลงทะเบียน เร่งมาลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้เท่านั้น (15/05/2017)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร แจ้งจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน (08/05/2017)
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมและบริการวิชาการเพื่อชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ (08/05/2017)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ อาคารส่วนอำนวยการกิจการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (08/05/2017)
จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และติดตามบุคคลสูญหาย (นายบุญเสา แสนพิมพา อายุ ๕๐ ปี) (04/05/2017)
ขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว ๒๖.๗ ล้านบัญชี (04/05/2017)
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (02/05/2017)
เชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี” (02/05/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>