หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (01/05/2017)
ครม.ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี เพิ่มเงินอุดหนุนจาก ๔๐๐ บาท เป็น ๖๐๐ บาท (26/04/2017)
พยากรณ์อากาศประจำวัน ประจำวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ (26/04/2017)
แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ (25/04/2017)
มติ ครม. ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ กลับไปร่วมประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (18/04/2017)
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลงานบุญขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ (12/04/2017)
download 46
ประกาศสำนักงานภูมิภาคสาขานครพนม เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ (12/04/2017)
download 35
ประกาศสำนักงานภูมิภาคสาขานครพนม เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ (12/04/2017)
download 49
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ (07/04/2017)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (04/04/2017)
เดอะอีสานเรคคอร์ด แจ้งกำหนดการจัด "โครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐" (04/04/2017)
กยศ. แจง พ.ร.บ. ใหม่ เพิ่มโอกาส พร้อมสร้างวินัยทางการเงิน (03/04/2017)
คปภ. ดีเดย์ สิงหาคมนี้คุมเข้มปั้มเบี้ยประกันออนไลน์ (03/04/2017)
กระทรวงแรงงาน เตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะหรือระดับปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (03/04/2017)
พยากรณ์อากาศประจำวัน ประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (03/04/2017)
การจองเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” (31/03/2017)
ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๕๐ พ.ศ.๒๕๖๐ (31/03/2017)
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (24/03/2017)
พยากรณ์อากาศประจำวัน ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2560 (23/03/2017)
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง อันตรายจากการเผาป่า (21/03/2017)
download 45

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>