หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่านศุลกากรมุกดาหาร จะทำการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. (18/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการ 1 คน 1 ตำบลร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (17/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดมุกดาหารฉบับที่ 23 ฉบับที่ 24 และฉบับที่ 25 (16/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (15/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้โควิด - 19 (15/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร (09/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2563 (08/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขายทอดตลาด (25/05/2020)
ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อรายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชน (14/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (05/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มุกดาหาร ประกาศกำหนดมาตรการการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) (01/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (30/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (30/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลผลิตการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จังหวัดตาก (29/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกรเทียมของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (29/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงกวนของวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผล ต.ทุ่งนางาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ ต.ตลุกดู่ จังหวัดอุทัยธานี (29/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้ และรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง (28/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอให้เผยแพร่สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ. 2563 (27/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กกร. และประกาศสำนักงาน กกร (24/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอส่งบริการข่าวตลาด (24/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>