หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผย กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัด Bangkok Gem & Jewelry Fair ครั้งที่ ๕๙ ชู ๖ โซนสินค้า เจาะตลาดใหม่ (28/02/2017)
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผย กระทรวงพาณิชย์จับมือ CAT ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (28/02/2017)
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ (27/02/2017)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประกาศสำนักงาน กกร. ฯ และระเบียบสำนักงาน กกร. ฯ (24/02/2017)
สำนักงาน ก.พ. แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐ (24/02/2017)
จังหวัดลำพูน เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว และประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำปี ๒๕๖๐ (24/02/2017)
download 36
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (24/02/2017)
download 12
กสทช.แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อตใหม่ จำนวน ๓.๙๘ ล้านใบ ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ไดตั้งแต่ ๒ มี.ค. – ๒ ก.ย. ๒๕๖๐ (23/02/2017)
ข่าวสำนักงาน คปภ. เรื่อง คปภ. โชว์ผลงานเด่นรับปีไก่ชูธงปี ๖๐ ประกันภัยยุคดิจิทัล (20/02/2017)
download 33
ข่าวสำนักงาน คปภ. เรื่อง จี้แบงค์พาณิชย์คุ้มครองผู้บริโภค ห้ามหลอกขายผลิตภัณฑ์การเงิน – ขายพ่วงประกัน (20/02/2017)
download 57
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (20/02/2017)
download 53
สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี ๒๕๕๙ (17/02/2017)
การบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่พรรคการเมือง ประจำปีภาษี ๒๕๔๙ (14/02/2017)
จังหวัดพัทลุง แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง (14/02/2017)
สสว. ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (14/02/2017)
กรมป่าไม้ ประกาศกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน (14/02/2017)
download 34
กยศ. ขยายเวลาโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ และมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืม มาชำระหนี้ปิดบัญชี ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (08/02/2017)
download 83
จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน –วิ่ง เพื่อสุขภาพ (MHK-MSU Mini-Haft Marathon) ณ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหาสารคาม (08/02/2017)
แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ (07/02/2017)
คลังดีเดย์เปิดลงทะเบียนคนจน 3 เม.ย.นี้เล็งออกบัตรใช้สิทธิ์รถไฟฟ้า-รถเมล์ฟรี (07/02/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>