หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรในคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัด (06/03/2013)
download 67
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการที่จังหวัดมุกดาหาร (05/03/2013)
download 14
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐษกิจจังหวัดมุกดาหาร (04/03/2013)
download 12
สำนักงานศาลปกครองประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น (04/03/2013)
download 13
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมงาน “GPF Wealth Expo 2013” (04/03/2013)
ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ภาคฤดูร้อน (04/03/2013)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปี 2556 (01/03/2013)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารประชาสัมพันธ์และติดตามบุคคลสูญหาย (01/03/2013)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารประชาสัมพันธ์และติดตามบุคคลสูญหาย (01/03/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ (28/02/2013)
download 15
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรม อป.มช.ตามโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชน (28/02/2013)
download 25
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งเตือนประชาชนถึงสภาพอากาศแปรปรวน (22/02/2013)
กระทรวงอุตสาหกรรมเชิญชวนผู้สนใจประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2556 (22/02/2013)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 20 ปี (21/02/2013)
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เผยแพร่หนังสือ “รวบรวมคำพิพากษา”และ “แนวทางการเปรียบเทียบปรับและเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (20/02/2013)
กรมควบคุมมลพิษจัดทำโครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (20/02/2013)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลางประกาศเตือนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (20/02/2013)
ผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขามุกดาหาร แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมโครงการ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” (18/02/2013)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและอาคารที่พักนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (18/02/2013)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด "นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม" (14/02/2013)
download 466

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>