เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.นครนายก ประชุม พัฒนาการศึกษา

วันที่ 15 ธ.ค. 2558 )
นายเชาว์ลิตร์ ชัยลิ้นฟ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์ นย.
 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนครนายก

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน ในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนครนายก มีผู้บริหารระดับอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครู – อาจารย์ มาเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ วาระในครั้งนี้ ดังนี้

1.กระบวนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก

2.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(วันที่ 9 มกราคม 2559) ประจำปี 2559

3.การจัดงานกาชาดและงานนครนายกแฟร์ ประจำปี 2559 (23 มกราคม – 31 มกราคม 2559 ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก)

4.เวทีการแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถของเยาวชน โดยการจัดการประกวดความสามรถในด้านต่างๆ