เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครนายกปล่อยปลา ถวายในหลวง

วันที่ 2 ธ.ค. 2558 )
นายเชาว์ลิตร์ ชัยลิ้นฟ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์ นย.
 

จังหวัดนครนายก ปล่อยปลานับล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ วัดฝั่งคอลง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี โดย ดร.สุจินต์ ชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางพจนีย์ รักกิล่น ประมงจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พระครูวิริยานุโยคเจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ให้เกียรติร่วมพิธี นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมปล่อยปลานับล้านตัว ที่บริเวณท่าน้ำวัดฝั่งคลอง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 กรมประมงได้ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้พสกนิกรได้ระลึกถึง พระหมากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมง เพิ่มผลผลิตและขยายพันธ์สัตว์น้ำในแห่งน้ำธรรมชาติจังหวัดนครนายก พันธ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้มีจำนวน 1 ล้านตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลานวนจันทร์ ปลายี่สก และอื่นๆอีก

***************************