เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครนายก ประชุมการจัดงานวันเด็ก59

วันที่ 18 ธ.ค. 2558 )
นายเชาว์ลิตร์ ชัยลิ้นฟ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์ นย.
 
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จัดประชุมเพื่อปรึกษา และเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกเป็นแม่งานในครั้งนี้ โดยทางด้าน พมจ.ได้จัดเตรียมผังของงานที่จะจัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่และได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากสำนักงานต่างๆทุกส่วนของจังหวัดนครนายก ที่จะระดมสรรหาสิ่งที่จะทำเด็กเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงนี้
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวว่า "งานวันเด็กที่เราจะจัดขึ้นนี้ ให้เด็กๆได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกส่วน ทุกฝ่ายจัดงานให้เต็มที่ ให้คิดว่าจะทำเพื่อเด็กๆ เพราะนี้ คือวันของเค้า"
Mv เชิญชวนมาวันเด็ก