เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วัดโบสถ์การ้อง อ.เมือง จ.นครนายก

วันที่ 17 ธ.ค. 2558 )
นายเชาว์ลิตร์ ชัยลิ้นฟ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์ นย.
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 จังหวัดนครนายก จัดงานหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่3 ณ วัดโบสถ์การร้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปต่างได้มาใช้บริการอย่างหนาตา