เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยแก่ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและการส่งมอบเสื้อวินผู้ขับรถจักรยานยนต์

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 )
นายเชาว์ลิตร์ ชัยลิ้นฟ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์ นย.
 

เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558) เมื่อเวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยแก่ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและการส่งมอบเสื้อวินผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในจังหวัดนครนายก ตามนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของ คสช.จัดโดยนายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดนครนายก โดยจัด ณ หอประชุมอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก สถานีตำรวจภูธรองครักษ์ สถานีตำรวจภูธรบ้านนา ได้ร่วมกันดำเนินการจัดระระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตจังหวัดนครนายก ตามนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมาย และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งยังได้กำหนดเสื้อวิน รูปแบบใหม่ที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขบัตรประจำตัวให้ถูกต้องรงกัน ในจังหวัดนครนายกมีทั้งหมด 38 วิน รวม 310 คัน จะบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเข้าร่วม ประมาณ 200คน ในกิจกรรมกำหนดให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างยั่งยืน และความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ”โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กรอมน) จังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากร