สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม เปิดประมูลการจัดให้เช่าสิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 4 หลัง (14/01/2564)
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 53 รายการ (08/01/2564)
ศาลจังหวัดนครพนม การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้อใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2363 (30/12/2563)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (16/10/2563)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน (24/01/2563)
ศาลจังหวัดนครพนม ประกาศคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ตั้งเครืองถ่ายเอกสารในบริเวณอาคารศาลจังหวัดนครพนม (12/09/2562)
จ.นครพนม โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยานจากเทศบาลเมืองนครพนม ถึง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม (03/09/2562)
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ (29/08/2562)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน (22/08/2562)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยานจากเทศบาลเมืองนครพนม ถึง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม (22/08/2562)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาทาม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม (22/08/2562)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 43 รายการ (16/08/2562)
ศาลจังหวัดนครพนม ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รายการครุภัณฑ์เสารับสัญญาณวิทยุ (03/08/2562)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จะประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม การจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (23/05/2562)
พช.นครพนม ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเชื่อมมาจากองค์ ลงไปที่ผลิตภัณฑ์ 8 พระธาตุ กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาจัดทำ และผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17/05/2562)
อ่านทั้งหมด     

 
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4  

    1     2     3     4     5     6     7     8