หนังสือพิมพ์

 

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชันรู้ทัน ภัยของไซเบอร์รูปแบบต่างๆ (02/03/2564) โคราชเตรียมจัดงานตรุษจีนหวังกระตุ้น ศก.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้การจัดงานวิถีใหม่ (11/02/2564)
ชมรมศิลปินโคราช บุกศาลากลางยื่นหนังสือต่อพ่อเมือง หลังโดนพิษโควิด-19เล่นงาน รายได้หายงานหดไปกว่า 90 % วอน จังหวัด ปรับลดมาตรการเพื่อความอยู่รอด (20/01/2564) ผู้ว่าโคราชเตรียมผ่อนคลายมาตรการ หลังสถานการณ์โควิด-19อยู่ในระดับควบคุมได้ ลด พื้นที่เสี่ยง จาก 28 จว.เหลือ 5 จว. ภาครัฐ/เอกชน จัดงานได้ เดิม ไม่เกิน100 คน เพิ่ม เป็น 300 คน พร้อมหารือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (20/01/2564)
โคราช ผู้ป่วยโควิด-19 คงที่ 10 ราย พร้อมขยายประกาศห้าม ขนแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ ถึง 13 กพ.64 หวั่นนายจ้างลักลอบขนและนำแรงงานต่างด้าวมาปล่อยทิ้งปัดความรับผิดชอบ (15/01/2564) อบจ.โคราช ส่งมอบชุดตรวจ Rapid Test 5,000 ชุด มูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท สำหรับตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แก่ สสจ.นม. ลุยผนึกกำลังต่อสู้เชื้อไวรัสโควิด – 19 (15/01/2564)
     
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาประกาศการคัดเลือกเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 (13/05/2564)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจบายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564 (05/05/2564)
วัดสระแก้วจัดทำโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธเป็นแหล่งเรียนรู้ (05/05/2564)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งระเบียบสำนักงานทะเบียบหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่5) (05/05/2564)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น สมัครเพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2564 (05/05/2564)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว (03/05/2564)
โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน (30/04/2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ การเลือกสรรเป็นพนักงารราชการตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ) (30/04/2564)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 มีงานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการพัฒนาด้านสังคม (30/04/2564)
คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2563 (30/04/2564)
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุขนครราชสีมาจำกัดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตตรา (14/05/2564)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (11/05/2564)
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (05/05/2564)
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างในโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรฯ (26/04/2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ (05/04/2564)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (05/04/2564)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทางแอปพลิเคชั่น (05/04/2564)
สำงักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เปิกรับสมัครเข้าร่วมโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐจะได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (25/03/2564)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมปี 2564 (23/03/2564)
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 อัตรา (23/03/2564)
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยกเลิกขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง (23/04/2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา ส.ต. 4 ขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง (07/04/2564)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 3 (22/02/2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง (22/02/2564)
จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาด (03/02/2564)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักป่าไม้อำเภอสีคิ้ว (เดิม) พร้อมรื้ัอถอน โดยวิธีขายทอดตลาด (03/02/2564)
สำนักงานตรวจเงินบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ขายทอดตลาดรถยนต์ (02/02/2564)
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (28/01/2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง (28/01/2564)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (07/01/2564)
     

 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic

 

 
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

ประชาคมอาเซียน