หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมารับสมัครงานจ้างเหมาบริการ (26/05/2020)
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (22/05/2020)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน (08/05/2020)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคุัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (10/04/2020)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ (02/04/2020)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอห้วยแถลง จำนวน 1 อัตรา (01/04/2020)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (31/03/2020)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 1 อัตรา (24/03/2020)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13 นครราชสีมา คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (17/03/2020)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (17/03/2020)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (24/02/2020)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (24/02/2020)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (13/02/2020)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (28/01/2020)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (27/11/2019)
การจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 (25/10/2019)
ข่าวสมัครงาน (25/10/2019)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (09/10/2019)
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย มึความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาพณิชยการ (การบัญชี) จำนวน 1 อัตรา (20/09/2019)
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี (20/09/2019)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่