ข่าวเด่น
ขอเชิญพุทธศานิกชนร่วมทำบุญใหญ่สร้างวัดป่านันทบุรีญาณสังวรราม บ้านผาตูบ จังหวัดน่าน

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )

             นางสุดา มากทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งว่า ด้วยพระครูกิตติจันทโรภาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ป่านันทบุรีวัฒนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอประทานนามวัด ที่พักสงฆ์ป่านันทบุรีวัฒนา ตั้งอยู่ ณ บ้านผาตูบ หมู่ที่ 7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่ง นางวัลลภา ศิริพรรฒ ถวายที่ดินเพื่อการสร้างวัดในวโรกาส 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชนมายุ 100 พรรษา ในพุทธศักราช 2556 ได้ประทานนามวัดว่า "วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม” และรับการก่อสร้างอุโบสถดินไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และประทานอนุญาตให้อัญเชิญพระนามย่อ "ญสส” ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถด้วย
            ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้จิตศรัทธาร่วมสมทบทำบุญใหญ่สร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างศาลาปฏิบัติธรรม สร้างลานธรรม และ สร้างเจดีย์ประจำวัด สำหรับการสร้างอุโบสถดินต้องการให้เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามวิถีการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของประชาชน และธำรงค์ไว้ซึ่งความมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน ชื่อบัญชี เพื่อการสร้างวัด โดยพระครูกิตติจันทโรภาส บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 114-2-56287-8 และ ชื่อบัญชี โครงการสร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 114-2-57273-3
 
.......................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน