ข่าวเด่น
จ.น่านจัดงานฉลองพระบัณฑูรสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระราชคุณาภรณ์ เป็น

วันที่ 6 ก.พ. 2556 )
สนง.พระพุทธศาสนาจ.น่าน

จ.น่านจัดงานฉลองพระบัณฑูรสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระราชคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ เป็น เจ้าคณะจังหวัดน่าน ตามมติมหาเถรสมาคม และงานฉลองอายุวัฒนะแด่ พระราชคุณาภรณ์
 
            สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ลงนาม เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดตามหนังสือเลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕ โดยอาศัยตามความในข้อ ๑๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ตามมติ มหาเถรสมาคมในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้พระราชคุณาภรณ์ (กานต์) ฉายา สุปุฌโฌ อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒ วิทยฐานะ ปธ ๗ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดน่าน มีอำนาจปกครองคณะสงฆ์ ในเขตจังหวัดน่าน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
         จังหวัดน่านและคณะศรัทธาจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดงานแต่งตั้งพระราชคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดภูมินทร์ เป็นเจ้าคณะจังหวัดน่าน ตามมติมหาเถรสมาคม และงานฉลองอายุวัฒนะแด่ พระราชคุณาภรณ์ อายุ ๗๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีนายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน และมีพระเถรานุเถรจากจังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งคณะศรัทธาจากพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดน่านร่วมงานเป็นจำนวนมาก.
 
นิสารัชต์  นิลสว่าง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน