ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน กำหนดปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56

วันที่ 6 ก.พ. 2556 )

            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งข่าวจาก นายอดิศร พิทยายน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ว่า ตามที่จังหวัดน่านได้เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 จำนวน 2 จุด คือ ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด เปิดรับจำนำตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และ ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด เปิดรับจำนำตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นั้น เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณข้าวที่เกษตรกรมาจำนำน้อยมาก คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 แล้ว มีมติเห็นควรปิดจุดรับจำนำตามเหตุผล ความจำเป็นให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยประหยัดและเหมาะสม จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(4) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ 3/2554 ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
             1. จุดรับจำนำ ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด ปิดจุดรับจำนำตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
             2. จุดรับจำนำ ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ปิดจุดรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556เป็นต้นไป
          จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรที่ประสงค์จะจำนำข้าว นำข้าวไปจำนำภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย
 
...................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน