ข่าวเด่น
งานของดีอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เริ่ม 8 ก.พ. 2556

วันที่ 7 ก.พ. 2556 )

             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจาก นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ว่า ด้วยอำเภอบ้านหลวง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ ได้กำหนดจัดงานของดีอำเภอบ้านหลวง ประจำปี 2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ของประชาชนจากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงดนตรีพื้นเมือง การประกวดวิถี 4 ตำบล การจัดตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้แพร่หลายต่อไป
              จึงขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมงานของดีอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
 
....................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน