ข่าวเด่น
จ.น่าน ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

วันที่ 7 ก.พ. 2556 )

             นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า ตามที่ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้มอบหมายให้จังหวัดน่านดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดนั้น บัดนี้ จังหวัดน่านได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 เรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
              กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ คือ นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
             กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส คือ นายสมเกียรติ อาจสังข์ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
             กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน คือ นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
             กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ คือ นายวนิจ อุปจักร ตำแหน่ง ช่างไม้ 3 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
            สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่จะรับรางวัลจากส่วนกลาง จังหวัดจะจัดทำเกียรติบัตรเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด มอบให้ในวันจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2556 ต่อไป
 
..................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน