ข่าวเด่น
น่านจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองรักษารักษาดินแดน ครบรอบ 59 ปี

วันที่ 8 ก.พ. 2556 )

 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 56 ที่ลานหน้าพระบรมรูปรัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกองเอกชุมพร   แสงมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธี    วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2556  โดยในพิธีประกอบด้วยพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต  การกล่าวการชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงถึงความพร้อม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี  การมอบประกาศนียบัตรกองร้อย  อส.มาตราฐาน  เพือเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ผู้เสียสละปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  การกล่าวคำปฏิญานตนของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่สมาชิก อส. โอกาสนี้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่มีให้แก่สมาชิกเนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2556 ด้วย

                             สำหรับ "กองอาสารักษาดินแดน” ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.. 2497  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึง วันนี้ รวม 59 ปี   โดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิก อส. คือภารกิจตามมาตรา16 แห่ง พ...กองอาสารักษาดินแดน พ..2497  เช่นบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของข้าศึก ภารกิจสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชากรรมยาเสพติดและทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกำลังสนับสนุนฝ่ายทหารในการป้องกันประเทศ ซึ่งภารกิจในปัจจุบันหรือตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งภารกิจทั้งเชิงรุก การประสานงานกิจกรรม ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน   การจัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครั้งนี้ ได้มีการมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชา  เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาฯ รวม 57 ราย   และในการนี้ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกจำนวน 9 ทุน และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านร่วมกับนายหมวดตรีวรศักดิ์  วงศ์วรกุล  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงค์วิทย์ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเหล่าสมาชิก อส.  ที่มีความประพฤติดี เรียนดี  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุตรหลานของสมาชิก อส.  ในครั้งนี้ด้วย

ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว 


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน