ข่าวเด่น
สาระความรู้เรื่องการลดผลกระทบจากไฟป่า

วันที่ 5 เม.ย. 2556 )
http://www.seismology.tmd.go.th

                          สาระความรู้เรื่องการลดผลกระทบจากไฟป่า
                                    นิสารัชต์ นิลสว่าง/ เรียบเรียง
 
                 ไฟป่าถือภัยธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ในปัจจุบันไฟป่ามักจะเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนมาก ได้แก่การเผาหาของป่า เผาทำไร่เลื่อนลอย เผากำจัดวัชพืช ส่วนน้อยที่ เกิดจากการเสียดสีของต้นไม้แห้ง ปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นพฤษภาคม ทำให้เกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุ่น ควันไฟกระจายในอากาศทั่วไป ไม่สามารถลอยขึ้นเบื้องบนได้ มองเห็นไม่จัดเจน สุขภาพเสื่อม พืชผลการเกษตร ด้อยคุณภาพ แหล่งทรัพยากรลดลง อันตรายของไฟป่า ส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ได้แก่
                 - การดำรงชีวิตของมนุษย์ทำให้เกิดทัศนะวิสัยไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทำให้เกิดโรค ทางเดินหายใจ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจ
                 - ต้นไม้ นอกจากได้รับอันตรายหรือถูกทำลายแล้วโดยตรง ยังมีผลกระทบทางอ้อม เช่น ทำให้เกิดโรค และแมลง บางชนิดมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
                 - สังคมพืชเปลี่ยนแปลง พืชบางชนิดจะหายไปมีชนิดอื่นมาทดแทน ได้แก่ บริเวณที่เกิดไฟไหม้ซ้ำ ๆ หลายครั้ง หญ้าคายิ่งขึ้นหนาแน่น 
                 - โครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลง เช่น ไฟป่าจะเป็นตัวจัดชั้นอายุของลูกไม้ให้กระจัดกระจายกันอย่างมีระเบียบ
                 - สัตว์ป่าลดลงมีการอพยพของสัตว์ป่า รวมทั้งทำลายแหล่งอาหารที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยและแหล่งน้ำ
                 - มีคุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา เช่น ดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นลดลง อินทรียวัตถุ และจุลินทรีย์ในดินเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูดซึมน้ำของดินลดลง
                  - แหล่งน้ำถูกทำลาย คุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเถ้าถ่าน และเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดภันยแล้ง
                  - ภูมิอากาศท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงสุดต่ำสุด การหมุนเวียนของอากาศ ความชื้นในอากาศ เป็นต้น รวมทั้งองค์ประกอบของอากาศเปลี่ยนไป เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน เขม่าและควันไฟเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์
                 - สูญเสียทัศนีย์ภาพที่สวยงาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้รายได้ที่จะเข้าสู่ท้องถิ่นและชุมชนลดลง
การป้องกันไฟป่า
                   * ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
                  * สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย โทร 053-277919 ตลอด 24 ชั่วโมง
                  * ดับไฟ บุหรี่ ธูป เทียน กองไฟให้ความอบอุ่น ทุกครั้ง ในบ้านหรือกลางแจ้ง
                  * ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้ห่างจากเสาไฟฟ้า หมั่นตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ฟ้า
                  * ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินประจำอาคาร 
                  * เก็บวัสดุ อุปกรณ์ไวไฟ สารเคมี ให้อยู่ในที่ปลอดภัย
                  * ซักซ้อม วางแผนหนีไฟ และเตรียมพร้อมเสมอ สิ่งที่สำคัญของการลดการเกิดภัยจากไฟป่า การมีจิตสำนึกตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพของตนเอง และกระทบที่มีต่อบุคคลอื่น ซึ่งเริ่มต้นด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ ไม่จุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์ หรือไม่จุดไฟเผาป่าหญ้าข้างทาง จะช่วยลดภัยพิบัติได้....
 
 ข้อมูล จาก ที่มา : http://www.seismology.tmd.go.th
 
*******************************************************

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน