ข่าวเด่น
นายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลผู้หญิงแห่งปี 2556

วันที่ 5 เม.ย. 2556 )
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลผู้หญิงแห่งปี 2556
 
              นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลผู้หญิงแห่งปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากการเป็นผู้นำหญิงที่เน้นการพัฒนาสถานภาพและบทบาทของสตรีอย่างจริงจัง
              หลังจากได้รับรางวัล นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันความพร้อมเดินหน้าส่งเสริมสถานภาพสตรีให้มีบทบาทการเป็นผู้นำมากขึ้น ความเสมอภาค ระหว่าง ผู้หญิงและผู้ชายคือการยอมรับเข้าในในคุณค่าของความแตกต่าง และบทบาทที่ต่างกันในสังคม ตลอดจน การทำให้โครงสร้างของสังคมให้มีความสมดุลในเชิงอำนาจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายองค์กรโดยเฉพาะภาครัฐพยายามดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในทุกมิติ ทั้งนี้มิติที่สำคัญที่สุดคือการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เพื่อรับกับสังคมโลกปัจจุบัน ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในฐานผู้นำมากขึ้น
               อย่างไรก็ตามการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิง คนแรก ในปี 2554 ถือว่าทำให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างความเสมอภาคระหว่าง ผู้หญิงและผู้ชายได้ไม่น้อย ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเอง ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมสิทธิและบทบาทสตรีผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างความเท่าเทียม โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทการบริหารและการเมือง การลดความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและเยาวชน , ตลอดจนการดูแลกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงทำให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้มอบรางวัลผู้หญิงแห่งปี 2556 เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคมของทุกปี เพื่อยกย่องว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นสตรีที่เน้นการพัฒนาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยอย่างจริงจัง
             ทางด้าน ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าส่งเสริมสถานภาพสตรีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 สร้างความเป็นผู้นำให้สตรี และเพิ่มสัดส่วนสตรีในการเข้ามาบริหารประเทศมากขึ้น สำหรับรางวัลผู้หญิงแห่งปีที่มอบให้กับนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้ำว่า ผู้หญิงมีความรู้ความสามารถ ที่จะก้าวขึ้นมามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ และคงเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่จะใช้โอกาสนี้ผลักดัน ให้เกิดการสร้างความเท่าเทียม ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย อย่างเป็นรูปธรรมและมั่นคง.
 
********************
 
ข้อมูล จาก ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน