ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดงานมหกรรมรณรงค์ “สุขถ้วนหน้า กินปลาสุก”

วันที่ 5 เม.ย. 2556 )

           นายสมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งว่า ปัจจุบันโรคพยาธิใบไม้ตับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทย ทั้งต่อภาวะสุขภาพเศรษฐกิจและและสังคม องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี เป็นโรคสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่องน้ำดี โดยในปี 2548 มีรายงานผลเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ถึงปีละ 28,000 ราย เฉลี่ยมีคนเสียชีวิตวันละ 76 ราย และจากการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิในพื้นที่ 75 จังหวัดของประเทศไทย ในปี 2552 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค พบว่าในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังมีอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับสูงมาก
           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า สำหรับจังหวัดน่าน สาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็ง ปี 2549 – 2551 พบว่า โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และเมื่อแยกเป็นรายอำเภอพบว่าอำเภอบ้านหลวง มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง ในการนี้ จังหวัดน่านกำหนดจัดงานมหกรรม "สุขถ้วนหน้า กินปลาสุก” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การประกวดส้มตำลีลา ประกวดลาบปลา จัดคอนเสิร์ตลูกทุ่งโดยไมค์ ภิรมย์พร และ จอมขวัญ กัลยา เวทีเสวนาและเรียนรู้การกินอยู่อย่างปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการประกาศเจตนารมณ์ "กินอาหารปลาปรุงสุกด้วยความร้อน ทุกชีวีปลอดภัย ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”
            และ นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งว่า ในวันที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน กำหนดจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดน่าน เช่น ปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง ไฟป่า และโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า "สุขถ้วนหน้า กินปลาสุก” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนจังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี และหันมาบริโภคอาหารปลาปรุงสุกทุกมื้อ เพื่อสกัดกั้นการป่วยและตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยนายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้แถลงและตอบข้อชักถามสื่อมวลชน มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน 94.75 MHz
 
....................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน