ข่าวเด่น
จังหวัดน่านจัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในงานวันพระเจ้าน่าน 5 เมษายน

วันที่ 5 เม.ย. 2556 )

ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำบรรดาเหล่า  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวที  ถวายราชสักการะ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย   ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63

ปีนี้เป็นปีที่ 95 ที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านในอดีต             ได้ถึงแก่พิราลัย  ซึ่งในครั้งที่ได้ทรงปกครองเมืองน่าน ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ และยังทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านผู้เป็นนักพัฒนาหลายๆด้านที่สำคัญเช่น ด้านการปกครอง พระองค์ทรงมีทศพิธราชธรรม ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินโดยเมตตาธรรม ทรงโปรดให้ยกเลิกโทษประหารทางอาญาทั้งสิ้น เป็นผู้มีวิริยะอุสาหะ มองการณ์ไกล   และได้จัดวางผังเมือง ขยายถนนให้กว้างขวางสะดวกแก่การสัญจรไปมา ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน  ส่วนด้านการทหาร ได้ทำนุบำรุงการทหารอย่างเข็มแข็ง รวบรวมกำลังพลเข้าสังกัดมูลนาย  ฝึกปรือกำลังพลการรบ จัดตั้งยุ้งฉางสะสมเสบียงอาหาร กระสุนดินดำตำไว้มากมาย ด้านการศึกษา ได้สละทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือภาษาไทยขึ้นเป็นโรงเรียนแรกในนครน่าน เมื่อ พ.ศ. 2450 ให้ชื่อว่า โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ปฐมซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารทาง ด้านการศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านปริยัติธรรม โดยได้ส่งพระสงฆ์ที่มีความสามารถ ไปเรียนพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้สละทุนทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์วัด และปูชนียวัตถุในนครน่านเป็นอันมาก  สร้างหอไตรปิฎกหลังใหญ่ที่วัดพระธาตุข้างค้ำวรวิหาร

ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว      

 


 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน