ข่าวเด่น
น่านจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

วันที่ 6 เม.ย. 2556 )

                   ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายชุมพร  แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับเป็น การจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น  ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งที่พึ่งประชาชาชน โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นที่ตั้งในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันหลักของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่สืบไป สำหรับจังหวัดน่านได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2556  โดยกลุ่มข้าราชการอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ ตำแหน่งทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ รพ.สมเด็จพระพยุราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน และนายสมเกียรติ อาจสังข์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) ที่ทำการ ปกครองอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านในกลุ่มของตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ได้แก่นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข   ชำนาญงาน  สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  และในส่วนของลูกจ้างประจำได้แก่นายวนิจ อุปจักร ตำแหน่ง ช่างไม้ ๓ ร.ร.บ้านบ่อหลวง อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่านนอกจากนี้จังหวัดน่านยังได้คัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556 อีกจำนวน 15 ราย เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556  ด้วย


ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว 


 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน