ข่าวเด่น
น่านประกอบพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เม.ย. 2556 )

        ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายชุมพร  แสงมณี    ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดน่าน  ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบต่อกันมาโดยลำดับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยะบุรุษโดยแท้ ท่านได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรงจัดระเบียบการปกครอง ด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์ และชอบด้วยยุติธรรม ทรงอาราธนาคณะสงฆ์ ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์ พร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา อาทิ วรรณกรรมและงานศิลปหัตถกรรม อันงดงามเป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมา ด้วยเหตุนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ ได้ศึกษาถึงพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการแล้วจึงพร้อมใจกันอย่างมีสมานฉันท์ ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” 

ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว 


 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน