ข่าวเด่น
โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

วันที่ 14 พ.ค. 2556 )

                  โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม เพื่อสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินไทยและสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
                  นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคี จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เพื่อสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินไทย สร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป กำหนดการบวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2556 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ระยะเวลาอบรมและอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2556
เริ่มอบรม 4 กรกฎาคม 2556 ณ วัดอบรมประจาอำเภอทั่วประเทศ บรรพชา 11 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพระธรรมกาย อุปสมบท 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ สถานที่อบรม วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจาอำเภอทั่วประเทศ ส่วนคุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท บวชพระเข้าพรรษา 2556 ต้องเป็นชายแท้อายุ 20 - 50 ปี จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด มีร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร และมีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม
                 ผู้สนใจต้องมีหลักฐานการสมัคร บวชพระเข้าพรรษา 2556 ประกอบด้วยรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด และมีใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV (ตามแบบฟอร์ม บพ.02) และยื่นหลักฐานสมัครบวช ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 4 กรกฎาคม 2556 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ โทร. 02-831-1234 และ 087-707-7771 ถึง 3 หรือยื่นทาง www.dmycenter.com
บวชฟรีและไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***************
รดา บุญยะกาญจน์ /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 พฤษภาคม 2556

 
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน