ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ 9

วันที่ 3 ก.ค. 2556 )

              เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่าน ที่โรงเรียนบ้านผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดน่าน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ข้าราชการในการหน่วยงานภาครัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ และสิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้การบริการประชาชนในเชิงรุก โดยให้ทุกจังหวัดจัดหน่วยบริการประชาชน ในลักษณะเคาน์เตอร์บริการ และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อออกให้บริการในด้านต่างๆ แก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆให้แก่ประชาชนตามภารกิจ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลในการเข้าถึงและการใช้บริการ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจังหวัดน่าน ได้จัดหน่วยบริการออกให้บริการแก่ประชาชน ระดับอำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กับ ประชาชน การออกหน่วยบริการครั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัวราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 5 ราย และมอบเงินอุปการะเด็กยากจนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่เด็กที่ยากจน จำนวน 15 ราย และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบของขวัญสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด และเหล่ากาชาด ได้ร่วมกับ อบจ.น่าน ได้ออกบริการตรวจวัดสายตา มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ และให้ราษฎรที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสั้นและสายตายาว โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ของส่วนราชการต่างๆ ที่ออกมาบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ครั้งนี้ จำนวน 54 หน่วยงาน ในการให้การบริการแก่ประชาชน
             ในการนี้ ได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ร่วมกับ หน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ออกบริการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชน นอกจากนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและต่างๆ ได้ออกบริการให้กับประชาชน เช่น การทำบัตรประชาชน คลินิกด้านการเกษตรการฝึกสอนอาชีพ 108 อาชีพ มอบสิ่งของ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ฯลฯ พร้อมกับรับทราบปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
..................................................
1 กรกฎาคม 2556
สมาน สุทำแปง/ภาพ/ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน