ข่าวเด่น
ไข้หวัดใหญ่ รู้ทันป้องกันได้

วันที่ 10 ก.ค. 2556 )

         นายพิษณุ ขันติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน แจ้งว่า ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มักระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และป้องกันการได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และระบบอื่น ๆ ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงให้บริการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 สายพันธุ์ A/H3N2 และ สายพันธุ์ B แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือกสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ติดต่อขอรับการฉีควัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
         เชื้อไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อโดยทางน้ำลายและเสมหะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่หายเองใน 2 – 3วัน บางส่วนต้องนอนโรงพยาบาลและเสียวชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาการของไข้หวัดใหญ่ ไข้หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อ ฉะนั้นต้องฉีดทุกปี เพราะเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีดังนั้นการผลิตวัคซีนจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุ ภูมิคุ้มกันที่เกิดจะเกิดเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเท่านั้น หลังฉีด 2 สัปดาห์ จึงเกิดภูมิต้านทานโรคและอยู่ได้ 1 ปี หลังจากนั้นหากได้เชื้อตัวเดิมก็สามารถป่วยเป็นโรคได้ ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนี้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นประจำ ควรจะฉีดในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ผู้ใหญ่อายุเกิน 65 ปี เด็กอายุ 6 - 23 เดือน ผู้ที่อาศัยในสถานพักฟื้น สถานสงเคราะห์คนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคตับ โรคเลือด โรคหอบหืด ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น โรคเอดส์ ผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตรีย์รอย ผู้ป่วยรังสีรักษาหรือเคมีบำบัด เด็ก 6 เดือนที่ได้รับแอสไพรินในการรักษาโรค หญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไปในขณะที่มีการระบาดของโรค เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ต้องสัมผัสโรค เจ้าหน้าที่ที่บริการสังคม นักท่องเที่ยว นักเรียนหรือนักศึกษา
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน แจ้งต่อท้ายว่า ด้วยความปรารถนาดีด้านสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง สำหรับกลุ่มที่เสี่ยงสูงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ และสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้เด็กอายุมากกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีที่ต้องป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดได้
 
......................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน