ข่าวเด่น
วันเข้าพรรษา “งดดื่มสุรา” ถวายความดีแด่ในหลวงและถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 10 ก.ค. 2556 )

           วันเข้าพรรษาของทุกปี คณะรัฐมตรีมีมติให้เป็นวัน "งดดื่มสุราแห่งชาติ” ถือเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษา ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองโดยใช้วันเข้าพรรษาเป็นฤกษ์ดี เพื่อเริ่มต้นเทศกาลแห่งการบำเพ็ญความดี โดยการงดดื่มสุรา ถวายเป็นพุทธบูชา
             วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งคำว่า "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เว้นแต่มีกิจธุระ จำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืนเรียกว่า "สัตตาหะ” หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาด ระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษา หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลายๆ องค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า "วิหาร" แปลว่า "ที่อยู่สงฆ์” เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝน
           เพื่อเป็นการบำเพ็ญความดีในเทศกาลเข้าพรรษา และตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นให้คนในครอบครัวได้มีโอกาสทำบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา หันมาดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลในครอบครัว จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง โดยใช้เทศกาลวันเข้าพรรษาเป็นฤกษ์ดี เพื่อเริ่มต้นสืบสานตามแนวทางศาสนา ทำบุญตักบาตร สร้างสุขภาพดีให้ตนเองและครอบครัวให้มีความสุขกาย สุขใจ ถวายความดีแด่ในหลวงและถวายเป็นพุทธบูชา
*****************
รดา บุญยะกาญจน์ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
10 กรกฎาคม 2556

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน