ข่าวเด่น
เรือนจำน่านเปิดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญให้แก่ผู้ต้องขัง

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 56 ที่เรือนจำจังหวัดน่าน  นานพิชัยลักษณ์  เพชรบุรีกุล  ปลัดจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญให้แก่ผู้ต้องขัง ประจำปี 2556 ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีพันธกิจในการบำบัดฟื้นฟู  แก้ไข  และพัฒนานิสัยผู้ต้องขังภายใต้เป้าประสงค์  คืนคนดีสู่สังคม  โดยเรือนจำจังหวัดน่านได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน  จัดอบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น       ( B.T.C ) จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้ต้องขังสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจำนวน 80 คน  โดยโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสประยุกต์ใช้วิธีการทางลูกเสือเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤตนิสัย  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง  ให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงการยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์    พร้อมกับการพัฒนาปรับปรุงจิตใจของผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของลูกเสือ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมหลังจากพ้นโทษไปแล้วได้อย่างปรกติสุขต่อไป  ทั้งยังนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติร่วมกับสังคมภายนอกต่อไป

 

ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว 


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน