ข่าวเด่น
กสทช.ประกาศรายชื่อสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดน่าน ที่สิ้นสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช.และต้องงดออกอากาศโดยทันที

วันที่ 15 ก.ค. 2556 )
กสทช.

กสทช.ประกาศรายชื่อสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดน่าน ที่สิ้นสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช.และต้องงดออกอากาศโดยทันที
 
 
               นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช. แจ้งผ่านมายังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติประกาศรายชื่อสถานีวิทยุที่สิ้นสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗ ซึ่งจังหวัดน่านมีสถานีวิทยุชุมชนที่สิ้นสิทธิและต้องงดการออกอากาศในทันที หากไม่หยุดออกอากาศ กสทช. มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย มีดังนี้
              ๑.ลำดับที่ ๔๕๕ สถานีวิทยุชุมชนบัวกลางมูล ผู้ดำเนินการ กลุ่มสื่อสารบุญนิยมราชธานีอโศก
              ๒.ลำดับที่ ๔๕๖สถานีวิทยุชุมชนคนนาหมื่น ผู้ดำเนินการ กลุ่มฮักเมืองหิน
              ๓.ลำดับที่ ๔๖๐ สถานีวิทยุชุมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดเขาน้อยเทสรังสี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้ดำเนินการ กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดเขาน้อยเทสรังสี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
              ๔.ลำดับที่ ๔๖๑ สถานีวิทยุชุมชนันทบุรี ผู้ดำเนินการ นันทบุรี
              ๕.ลำดับที่ ๔๖๒ สถานีวิทยุชุมชนปัววาไรตี้ ผู้ดำเนินการ คนท้องถิ่น
              ๖.ลำดับที่ ๔๖๓ สถานีวิทยุชุมชนเวียงน่าสนเรดิโอ ผู้ดำเนินการ กลุ่มร่วมพัฒนาบ้านเกิด
              ๗.ลำดับที่ ๔๖๔ FM ๙๖.๕๐ Mhz ผู้ดำเนินการ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านขอแจ้งให้สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดน่านทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อ อีกครั้งเพื่อความชัดเจน กับกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๗๑๗๖๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๒ หรือ ติดตามทางเว็บไซต์ของ กสทช. www.nbtc.go.th
 
นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน