ข่าวเด่น
สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 28 พ.ย. 2556 )

         มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน "วันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน "วันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2556 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 โดยมีข้อความสาร ดังนี้
          "องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันโลกลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และร่วมกันลำลึกถึงผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน รัฐบาลได้กำหนดปัญหาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติและได้กำหนดให้ปี 2554 ถึงปี 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชาชนหนึ่งแสนคน ซึ่งการจะดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ซึ่งหน่วยงานต้องมีความตระหนักและถือเป็นหน้าที่ร่วมกันที่จะรับผิดชอบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้บังเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว เนื่องในโอกาส "วันโลกลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี 2556 ในนามของรัฐบาล ดิฉันขอแสดงความเสียใจ และขอร่วมรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนทุกท่านรวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนครอบครัวของผู้สูญเสีย ขอให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกด้านและประสบความสุข ความเจริญ สามารถร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป
********************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
26 พฤศจิกายน 2556

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน