ข่าวเด่น
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องแก้ไขในเงื่อนไขการรับรางวัลสลากการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๖ ในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 28 พ.ย. 2556 )

          นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดน่านได้กำหนดจัดงานประจำปีและขอดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
          โดยการจัดงานดังกล่าว จังหวัดน่านได้กำหนดออกสลากการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2556 เพื่อหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ นั้น จังหวัดน่านขอเรียนว่า เนื่องจากการพิมพ์สลากการกุศลดังกล่าว ได้กำหนดเงื่อนไขการแจ้งให้ผู้ถูกรางวัลสลากการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2556 ให้มาติดต่อขอรับรางวัลภายหลังวันออกสลากการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2556 ได้ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จึงทำให้ผู้จำหน่ายสลากและผู้ซื้อสลากการกุศลดังกล่าว อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนในการมาติดต่อขอรับรางวัลสลากการกุศล
           ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตรงกัน ในการมาขอรับรางวัลสลากการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2556 จังหวัดน่านจึงออกประกาศจังหวัดน่าน เพื่อแก้ไขการมาติดต่อขอรับรางวัล เป็นภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 อนึ่ง จังหวัดน่านต้องกราบขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอกราบขอบพระคุณส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้กรุณา
ให้การสนับสนุนด้วยการซื้อสลากการกุศลฯ ดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
***************
รดา บุญยะกาญจน์ /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
27 พฤศจิกายน 2556

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน