ข่าวเด่น
ผวจ.น่าน มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย / ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น / ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด

วันที่ 28 พ.ย. 2556 )

          นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเกียรติ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย / ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น / ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดน่าน
          ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย / ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น / ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ๑ นางวัชรี ทองอินต๊ะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ๒ นางภัทรานิตฐ์ ขจรฤทธิ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ๓.นายนิยม สองสีโย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และ ๔. นางประนอม อรุณานันท์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
          และในโอกาสนี้ ผวจ.น่าน ได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูแก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และแสดงความห่วงใยในด้านการใช้ภาษาไทย โดยขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยด้วย
***************
รดา บุญยะกาญจน์ /ข่าว
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
28 พฤศจิกายน 2556

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน