ข่าวเด่น
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดินทางเยี่ยมเยือนโรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 28 พ.ย. 2556 )
ร.ร.สตรีศรีน่าน

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดินทางเยี่ยมเยือนโรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
 
           ฯพณฯ ชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เดินทางเยี่ยมเยือนโรงเรียนสตรี ศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2556) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น กับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านมีความสนใจที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก จึงได้นำคณะของสถานเอกอัครเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาแนะแนวการไปต่อที่ประเทศญี่ปุ่นต่อนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน
            ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ธำรงสัมพันธภาพ อันอบอุ่นมานานยาวกว่า 600ปี ประเทศไทยและญี่ปุ่น สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 ในระยะหลังนี้มิตรภาพระหว่างประเทศทั้งสองแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สำหรับทุนการศึกษาที่ทางการญี่ปุ่นได้จัดให้มี 7 รูปแบบ คือ 1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี 2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย 3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา 4.ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู 5.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 6.ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ 7.ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP) 
               การเดินทางฯพณฯ ชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยซึ่งลงพื้นที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ตามกรอบของประชาคมอาเซียน คือ อาเซียน+ 3 หนึ่งในสามนั้นคือ ประเทศญี่ปุ่น.
 
นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว 

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน