ข่าวเด่น
กสทช. จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ “การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง..ให้เป็นมืออาชีพ" ที่จังหวัดน่าน

วันที่ 28 พ.ย. 2556 )

             เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรแรมเทวราช จังหวัดน่าน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ในฐานะ กสทช. รับผิดชอบจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นภารกิจตามยุทธศาสตร์แผนแม่บท กสทช. (2555-2559) เป็นประธานจัดโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศ  5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา ลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรมครบหลักสูตรทุกหัวข้อบรรยาย
               ในการจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ ระยะที่ 3 นี้ ได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ
วิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อเรื่อง มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีหัวข้อบรรยายเป็นหลักสูตร รวม 8 หัวข้อ คือ การเตรียมความพร้อมสู่การได้รับใบอนุญาตประกอบการวิทยุกระจายเสียง โดย คุณมณีรัตน์ กำจรกิจการ (ผอ. กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ สำนักงาน กสทช.) การบริหารจัดการสถานีวิทยุอย่างมืออาชีพ โดยดร.โสภัทร นาสวัสดิ์ (อ้ายป๊อป-ลูกทุ่งมหานคร) (หัวหน้าภาควิชากระจายเสียงวิทยุ ม.ธุรกิจบัณฑิต) จรรยาบรรณของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยอาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุและการแก้ปัญหารบกวนวิทยุการบิน โดยนายมานะ ลัทธวนิชพันธ์ ( ผู้บริหาร กองวิศวกรรม ประจำ บริษัท วิทยุการบิน ) กลยุทธการผลิตรายการและสร้างเนื้อหาในกิจการวิทยุชุมชนและวิทยุสาธารณะ โดยนายเก่งกาจ จงใจพระ (นักจัดรายการวิทยุอาวุโส) การรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ที่ปรึกษาสภาวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย) การบริหารวิทยุชุมชนและวิทยุสาธารณะอย่างไรให้อยู่รอด โดยปราศจากการโฆษณา โดย นายเชลศ ธำรงฐิติกุล ( ผู้บระสานงานกลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้สถานีวิทยุชุมชน คนหนองหญ้าไซ ) และหัวข้อ การโฆษณาให้ดึงดูดใจในวิทยุธุรกิจท้องถิ่น โดยอาจารย์ ดนยา วสุวัต ( นักวิชาการ - นักโฆษณา )
 
...............................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
 

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน