ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 มี.ค. 2557 )

             จังหวัดน่าน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
              วันนี้ (14 มีนาคม 2557) ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อที่ 13 ไร่ โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายบรรพชิต นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และมีเจ้าคณะจังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
             วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 56 พรรษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 เพื่อผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
              ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มี พระชยานันทมุนี,ดร.(ธรรมวัตร จรณธม.โม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 565 รูป /คน ปัจจุบันมีอาคารเรียนของวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
*********************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 มีนาคม 2557

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน