ข่าวเด่น
กกต.น่าน จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

วันที่ 14 มี.ค. 2557 )

        นายจรูญ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน (กกต.น่าน) กำหนดจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร มีพิธีปฏิญาณตนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. การแถลงความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ว. การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ส.ว. วิธีการและลักษณะต้องห้ามการหาเสียง และบัญชีรายรับ-รายจ่ายการเลือกตั้ง ส.ว. พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ เจ้าหน้าที่ ของ กกต.น่าน มาให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า จึงขอเชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. และประชาชนที่สนใจในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ร่วมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน
 
...........................
พวงพยอม  คำมุง

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน