ข่าวเด่น
บทความพิเศษ : กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

วันที่ 14 มี.ค. 2557 )

           การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปแสดงพลังบริสุทธิ์ ในการมอบอำนาจอธิปไตยของเรา โดยการเลือก ส.ว. ไปทำหน้าที่สภาสูงแทนเรา  กระบวนการสรรหา ส.ว. มีความโปร่งใส คือ มติในการสรรหาต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย ต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการสรรหาเท่าที่มีอยู่ และ ผลการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด ส.ว.ที่มาจากการสรรหา มีกระบวนการดังนี้
  • กกต.ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันสรรหา
  • กกต.ให้องค์กรต่าง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่น ๆ ลงทะเบียนพร้อมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็น ส.ว. ภายใน 15 วัน
  • กกต.รวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหา
  • คณะกรรมการสรรหาพิจารณาภายใน 30 วัน ผลการพิจารณาสรรหาให้ถือเป็นที่สุด
  • กกต.ประกาศผลการสรรหาและแจ้งผลไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
       หน้าที่ของ ส.ว.
  • กลั่นกรองกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส.
  • ตรวจสอบและควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน
  • ให้ความเห็นของบุคคล ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
...................................
พวงพยอม คำมุง / เรียบเรียง
ข้อมูลจาก : ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สปข.3

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน