ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดเวทีสมัชชาสตรีระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานด้านสตรี

วันที่ 19 มี.ค. 2557 )

            จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดเวทีสมัชชาสตรีระดับจังหวัด เพื่อทบทวนปัญหา ติดตามความก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพสตรี
              วันนี้ (19 มีนาคม 2557) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาสตรีจังหวัดน่าน และกิจกรรมวันสตรีสากล ซึ่ง”วันสตรีสากล" มีจุดกำเนิดมาจากการนัดหยุดงานและเดินขบวนของกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียกร้องสิทธิของสตรีของผู้ใช้แรงงานหญิง นำโดย คราลา เซทคิน ผู้นำแรงงานหญิงชาวเยอรมัน ที่มีชีวิตอันแร้นแค้นไร้ความหวังจากการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมอันเลวร้าย และมีชั่วโมงการทำงานยาวนาน ซึ่งการเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่ เอาเปรียบและการถูกเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงาน และกำหนดให้ทุกวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล
             นายสถาพร ทองแดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลว่า จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากลและจัดเวทีสมัชชาสตรีจังหวัดน่าน ในทุกอำเภอของจังหวัดน่านครบทุกอำเภอ และการจัดเวทีสมัชชาสตรีจังหวัดน่านในวันนี้ ได้กำหนดกรอบแนวคิดการจัดงานคือ การพัฒนาตรี-เพื่อการพัฒนาสังคม ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดเสวนาปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรีจังหวัดน่าน และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในประเด็นปัญหา 3 ด้าน คือ ประเด็นสตรีกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประเด็นการกระทำความรุนแรงต่อสตรี และประเด็นปัญหาอื่นที่เห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขเร่งเด่น
              การจัดเวทีสมัชชาสตรีจังหวัดน่านในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เครือข่าวภาคประชาสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อาสาสมัครสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 100 คน
***********************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
19 มีนาคม 2557

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน