ข่าวเด่น
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการเปิดคลินิกแรงงาน ช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้มีงานทำ

วันที่ 19 มี.ค. 2557 )

                                   หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมออกบริการด้านแรงงานเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยมีหน่วยงานสักกัดกระทรวงแรงงานประกอบด้วยสำนักงานแรงงาน จ.น่าน , สวัสดิการแรงงาน จ.น่าน ,จัดหางาน จ.น่าน ,ประกันสังคม จ.น่าน ,ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.น่าน และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน และเปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชน และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสในอาชีพ โดยมีประชาชนที่อยู่ในวัยแรงงาน นายจ้าง เจ้าของกิจการ นักเรียน ศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ และกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
                                    ทางด้านนางสาวสุกันยา ดารามาศ แรงงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเกษตรกรที่ประสบปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้จำนวนมาก และเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานทำ มีรายได้ และป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงานไปต่างถิ่น จึงได้กิจกรรมบูรณาการภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในเชิงรุกสู่หมู่บ้าน ชุมชน โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ตลาดแรงงานได้พับกับผู้ว่าจ้างโดยตรง พร้อมทั้งแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาทางอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และส่งเสริมอาชีพอิสระ และอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการสาธิตการประกอบอาชีพที่สำคัญและน่าสนใจเพื่อสามารถนำไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ รวมไปถึงให้คำปรึกษาในการเข้าแหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และการรับงานไปทำที่บ้าน การส่งเสริมไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้อง รับเรื่องร้องทุกข์ ความไม่เป็นธรรมด้านแรงงาน รวมทั้งบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือเล็กทางการเกษตร การตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจำหน่ายสินค้าราคาถูกภายในงานเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการบริการตรวจสุขภาพด้วย
 
ศรายุทะ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน