ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดสัมมนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการ อันตรายจากหมอกควันและไฟป่า เพื่อลดภาวะ ปัญหาโลกร้อน

วันที่ 21 มี.ค. 2557 )

                           ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน เปิดการสัมมนา เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ อปม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุ และภาคีเครือข่าย อสม. ตามโครงการ อันตรายจากหมอกควันและไฟป่า เพื่อลดภาวะ และบรรเทาภาวะโรคร้อน หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้วโดยเกษตรกร มักเผาตอชังข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยว และการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อหาพื้นที่ เพาะปลูก การทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดมลภาวะมลพิษ จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ที่เกิดขึ้น ในพื้นจังหวัดน่าน เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ที่เกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้ง การเผาเศษกิ่งไม้ ใบไม้ การเผาเพื่อการเกษตร การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหรือซังข้าวโพด การจุดไฟเพื่อเผาป่าล่าสัตว์และหาของป่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การผันแปรของสภาพภูมิอากาศของโลกและท้องถิ่น ทำให้สภาพแห้งแล้งกว่าปกติ สภาพภูมิประเทศในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้มลพิษต่างๆ ถูกกักไว้และแผ่ ปกคลุมทั่วเมือง ไม่เอื้ออำนวยให้ฝุ่นละอองและหมอกควันลอยสู่ชั้นบรรยากาศ จึงมีการสะสมตัวในปริมาณที่มากขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สร้างผลกระทบ กับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง อันตรายจากหมอกควันและ ไฟป่า นี้ขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และภาวะวิกฤต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากเครือข่ายทางด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย วิทยุชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ และภาคีเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายจากหมอกควันที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วย และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับประชาชน ได้รับทราบในข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ มากยิ่งขึ้นด้วย
 
สมาน   สุทำแปง  ข่าว
รดา  บุญยะกาญจน์  ภาพ

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน