ข่าวเด่น
งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557

วันที่ 21 มี.ค. 2557 )

         นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งว่า 1 เมษายน ถือเป็นวันข้าราชการพลเรือน นับตั้งแต่ปี 2471 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471 มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน ตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางระเบียบแบบแผนให้คนมีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการเป็นอาชีพได้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 งานส่วนใหญ่เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่องสดุดีข้าราชการดีเด่น การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของข้าราชการดีเด่น
        ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า เนื่องจากในปี 2557 สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ปิดล้อมสถานที่ราชการหลายแห่ง ส่งผลให้คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน งดการจัดกิจกรรมของส่วนกลาง ได้แก่ การรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ และงานเลี้ยงแสดงความยินดี ทั้งนี้ ให้แต่ละกระทรวงส่งผู้แทนไปรับเข็มเชิดชูเกียรติได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบแก่ข้าราชการในสังกัดของตนต่อไป สำหรับจังหวัดน่าน ได้พิจารณาพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับคัดเลือกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
         กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ คือ นางจุฑามาศ วีระพิเชฎฐ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
         กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำราญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส คือ นายประเทือง ชอบธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
         กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน คือ นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้างชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 
...............................
พวงพยอม  คำมุง

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน